artykuł nr 1

Kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie prowadzenia rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 października 2016 do 31 marca 2018 r, a także wykorzystania dotacji udzielonej na realizację ww. zadania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Załączniki:
Wystąpienia pokontrolneMB
Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018