artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od powołania na stanowisko

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe złożone w dniu odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę