artykuł nr 1

1. Rejestr skarg i wniosków

Jest to rejestr skarg i wniosków, które wpływają bezpośrednio od obywateli lub przekazywane są przez inne instytucje.

Sposób udostępnienia
Powyższy rejestr dostępny jest w Wydziale Organizacji Nadzoru i Spraw Obywatelskich, pokój nr 40, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.


2. Rejestr zarządzeń Starosty

Jest to rejestr zawierający informacje o zarządzeniach Starosty Szydłowieckiego.

Sposób udostępnienia
Powyższy rejestr dostępny jest w Wydziale Organizacji Nadzoru i Spraw Obywatelskich, pokój nr 40, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.


3. Ewidencja stowarzyszeń

Dane zawarte w ewidencji:

• nazwa stowarzyszenia
• adres stowarzyszenia,
• cele stowarzyszenia,

Sposób udostępnienia
Powyższa ewidencja dostępna jest w Wydziale Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich, pokój nr 16, II piętro, w godzinach pracy Urzędu.
Dostępna jest także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie - menu przedmiotowe, dział "Załatwianie Spraw".