artykuł nr 1

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWA STRAŻY POŻARNEJ
W SZYDŁOWCU

ul. Strażacka 3, 26-500 Szydłowiec
tel. (48) 617 11 72, fax (48) 617 08 89
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej -
mł. bryg. mgr inż. Paweł Sokół