artykuł nr 1

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej

Adres: 26-500 Szydłowiec, Wysoka 10A
Telefon: 48 629 07 29

Dyrektor: Jarosław Jakubowski