artykuł nr 1

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.