artykuł nr 1

RADNI RADY POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

Oświadczenia majątkowego nie złożył Jan Sowiński.