artykuł nr 1

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W SZYDŁOWCU

ul. Kościuszki 194, 26-500 Szydłowiec
tel. (48) 617 72 00, fax (48) 617 72 45
bip.szydlowiec.kpp.policja.gov.pl


Komendant Powiatowy Policji - nadkom. mgr Jarosław Popczyński