artykuł nr 1

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W SZYDŁOWCU

ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec
tel. / fax (48) 617 12 19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny w Szydłowcu

Dyrektor Elżbieta Pawlak