artykuł nr 1

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
Z SIEDZIBĄ W OROŃSKU

ul. Radomska 19, 26-505 Orońsko
tel./fax (48) 617 58 65
Powiatowy Lekarz Weterynarii - lek. wet. Bronisław Uciński