artykuł nr 1

1. Rejestr pomników przyrody.

Rejestr zawiera informacje m. in. o:

- nazwie
- położeniu geograficznym
- nazwie użytkownika lub właściciela
- krótki opis przedmiotu uwzględniający wiek, obwód, wysokość

Sposób udostępniania.
Informacje zawarte w rejestrze są udostępniane przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa, pokój nr 34, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.


2. Rejestr roślin i zwierząt podlegającym ograniczeniom na podstawie
  umów międzynarodowych.

Rejestr zawiera informacje m. in. o:

- data wpisu
- nazwa gatunku w języku łacińskim i polskim
- adres przetrzymywania, prowadzenia uprawy lub hodowli
- imię i nazwisko oraz adres posiadacza lub przetrzymującego
- data , miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia

Sposób udostępniania.
Informacje zawarte w rejestrze są udostępniane przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa, pokój nr 34, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.


3. Rejestr świadectw legalności pozyskania drewna.

Rejestr zawiera informacje m. in. o:

- nazwisko i imię właściciela użytkownika lasu
- położenie lasu, w którym dokonano legalizacji drewna
- masa drewna zezwolono do wyrębu
- data legalizacji

Sposób udostępniania.
Informacje zawarte w rejestrze są udostępniane przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa, pokój nr 34, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.


4. Ewidencja wydanych decyzji na pielęgnacje i odnowę lasu.

Ewidencja zawiera informacje m. in. o:

- dane osobowe właściciela użytkownika lasu
- położenie działki lasu
- nałożone decyzją zadania
- termin wykonania zadania

Sposób udostępniania.
Informacje zawarte w rejestrze są udostępniane przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa, pokój nr 34, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.


5. Rejestr wydanych kart wędkarskich.

Rejestr zawiera informacje m. in. o:

- nr karty
- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
- data i miejsce wydania

Sposób udostępniania.
Informacje zawarte w rejestrze są udostępniane przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa, pokój nr 34, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.


6. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

Rejestr zawiera informacje m. in. o:

- imię i nazwisko oraz stały adres zamieszkania
- numer rejestracyjny sprzętu pływającego
- data rejestracji

Sposób udostępniania.
Informacje zawarte w rejestrze są udostępniane przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa, pokój nr 34, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.


7. Rejestr zakładów emitujących zanieczyszczenia do atmosfery.

Rejestr zawiera informacje m. in. o:

- nazwa podmiotu gospodarczego
- adres
- nr decyzji
- data wydania decyzji
- data obowiązywania decyzji

Sposób udostępniania.
Informacje zawarte w rejestrze są udostępniane przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa, pokój nr 34, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.