artykuł nr 1

RADNI RADY POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

Oświadczenia majątkowego nie złożył radny Jan Sowiński.