artykuł nr 1

RADNI RADY POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

artykuł nr 2

RADNI RADY POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

Pierwsze oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu w Szydłowcu złożone w terminie 30 dni od daty złożenia ślubowania.