artykuł nr 1

STAROSTA POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

artykuł nr 2

STAROSTA POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

Pierwsze oświadczenie majątkowe Starosty Powiatu Szydłowieckiego złożone w terminie 30 dni od dnia wyboru.