artykuł nr 1

Korekty oświadczeń majątkowych Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

artykuł nr 2

KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU