artykuł nr 1

Korekta oświadczeń majątkowych pracowników Starostwa Powiatowego wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty

artykuł nr 2

Korekta oświadczeń majątkowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty

artykuł nr 3

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty