artykuł nr 1

Korekta oświadczeń majątkowych Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

artykuł nr 2

KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU