artykuł nr 1

Korekta oświadczeń majątkowych pracowników Starostwa Powiatowego wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty

artykuł nr 2

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty