artykuł nr 1

RADNI RADY POWIATU W SZYDŁOWCU

Oświadczenia majątkowe za rok 2010.

artykuł nr 2

RADNI RADY POWIATU W SZYDŁOWCU

Oświadczenia majątkowe za rok 2010 złożone w terminie 30 dni od daty złożenia ślubowania.

artykuł nr 3

RADNI RADY POWIATU W SZYDŁOWCU

Oświadczenia majątkowe za rok 2010 złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji.