artykuł nr 1

Starosta Szydłowiecki

Oświadczenia majątkowe za rok 2010.

artykuł nr 2

Starosta Szydłowiecki

Oświadczenia majątkowe za rok 2010 w związku z powołaniem na Starostę Szydłowieckiego.

artykuł nr 3

Starosta Szydłowiecki

Oświadczenie majątkowe za rok 2010 złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji.