artykuł nr 1

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Pierwsze oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia.

artykuł nr 2

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty