artykuł nr 1

Korekty oświadczeń majątkowych

artykuł nr 2

KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU