artykuł nr 1

Roczny program współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Roczny program współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

artykuł nr 3

Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

artykuł nr 4

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z COVID-19.

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z COVID-19.

Załączniki:
nabór wniosków608 KB
artykuł nr 5

Roczny program współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

Roczny program współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.