artykuł nr 1

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w sezonach zimowych 2021, 2022 i 2023

artykuł nr 2

Przebudowa dróg powiatowych: Cześć I: Nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży- budowa chodnika; Część II: Ostałów- Krzcięcin- budowa chodnika w miejscowości Ostałówek; Część III: Dobrut-Śniadków- Lipienice odcinek Lipienice- Wola Lipieniecka Mała

artykuł nr 3

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

artykuł nr 4

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w sezonach zimowych 2021,2022 i 2023

artykuł nr 5

Dowożenie uczniów do szkół