artykuł nr 1

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Orońsko w m. Guzów Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Omięcin-Szydłowiec odc. Wilcza Wola-Omięcin Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy- gr. województwa na odc. od km 15+985 do km 16+485

artykuł nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 4011W Orońsko- Ruda Wielka w m. Tomaszów

artykuł nr 3

Zakup karetki dla zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Szydłowcu, ul. Staszica 4

artykuł nr 4

Budowa zatoki postojowej przy ul. Folwarcznej w Szydłowcu droga powiatowa nr 4003W

artykuł nr 5

Remont drogi powiatowej Smagów-Ostałów-Krzcięcin odc. w m. Ostałów