artykuł nr 1

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewid. 1824/4.

artykuł nr 2

Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na części działki nr. ewid. 1824/4.

Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/96227598-292a-4adc-88c9-5b53eaccb8da

artykuł nr 3

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych dla zadań: Część I: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Orońsku na ul. Brandta na drodze nr 3562W, Część II: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Chlewiskach na ul. Szkolnej na drodze nr 4004W, Część III: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jastrzębiu na drodze nr 4013W, Część IV: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mirowie Starym na drodze nr 4015W, Część V: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Majdowie na drodze nr 4018W.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych dla zadań:  

Część I: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Orońsku na ul. Brandta na drodze nr 3562W,
Część II: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Chlewiskach na ul. Szkolnej na drodze nr 4004W,
Część III: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jastrzębiu na drodze nr 4013W,
Część IV: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mirowie Starym na drodze nr 4015W,
Część V: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Majdowie na drodze nr 4018W.

artykuł nr 4

„Przebudowa dróg powiatowych” w tym: Część 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży- budowa chodnika. Część 2 Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie- Omięcin- Koryciska odcinek w Zaborowiu. Część 3 Przebudowa drogi powiatowej Mniszek - Krzcięcin - Szydłowiec, odcinek w miejscowości Krzcięcin.

artykuł nr 5

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec - Mirów Nowy - gr. woj.”