artykuł nr 1

„Przebudowa dróg powiatowych” w tym: Część 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży- budowa chodnika. Część 2 Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie- Omięcin- Koryciska odcinek w Zaborowiu. Część 3 Przebudowa drogi powiatowej Mniszek - Krzcięcin - Szydłowiec, odcinek w miejscowości Krzcięcin.

artykuł nr 2

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec - Mirów Nowy - gr. woj.”

artykuł nr 3

„Przebudowa i remonty dróg powiatowych” w tym: Część 1 Remont drogi powiatowej nr 4003W Szydłowiec- Antoniów gr. woj. (ul. Folwarczna i ul. Podgórze w Szydłowcu). Część 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży-budowa chodnika. Część 3 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4013W Wałsnów- Jastrząb w miejscowości Kuźnia Kolonia.

artykuł nr 4

Dostawa i montaż specjalistycznego sprzętu i urządzeń medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

artykuł nr 5

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu