artykuł nr 1

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewid. 1824/4.

Załączniki:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 66 KB
zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty 255 KB
Informacja z otwarcia ofert 534 KB
Informacja o wysokości środków 258 KB
PFU- aktualizacja MB
pismo z dnia 29.04.2022 roku- wyjaśnienie treści SWZ540 KB
pismo z dnia 19.04.2022 roku-modyfikacja treści SWZ548 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu41 KB
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 841 KB
pismo z dnia 05.04.2022r. modyfikacja treści SWZ536 KB
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 741 KB
pismo z dnia 24.03.2022r.- modyfikacja treści SWZ539 KB
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 641 KB
pismo z dnia 09.03.2022r. - modyfikacja treści SWZ538 KB
ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o zamówieniu 541 KB
pismo z dnia 22.02.2022r. modyfikacja treści SWZ537 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 441 KB
pismo z dnia 09.02.2022r. modyfikacja treści SWZ539 KB
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 342 KB
pismo z dnia 25.01.2022r.- modyfikacja treści SWZ549 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2 41 KB
Pismo z dnia 14.01.2022 r. modyfikacja treści SWZ500 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 73 KB
pismo z dnia 12.01.2022r. 498 KB
Odpowiedzi na pytania z dnia 12.01.2022 r. 510 KB
załącznik nr 8 do SWZ880 KB
załącznik nr 7 do SWZ274 KB
załącznik nr 6 do SWZ541 KB
załącznik nr 5 do SWZMB
załącznik nr 4 do SWZ813 KB
załącznik nr 3 do SWZ815 KB
załącznik nr 2 do SWZ792 KB
załącznik nr 1 do SWZ792 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 139 KB
SWZ631 KB
artykuł nr 2

Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na części działki nr. ewid. 1824/4.

Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/96227598-292a-4adc-88c9-5b53eaccb8da

artykuł nr 3

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych dla zadań: Część I: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Orońsku na ul. Brandta na drodze nr 3562W, Część II: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Chlewiskach na ul. Szkolnej na drodze nr 4004W, Część III: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jastrzębiu na drodze nr 4013W, Część IV: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mirowie Starym na drodze nr 4015W, Część V: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Majdowie na drodze nr 4018W.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych dla zadań:  

Część I: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Orońsku na ul. Brandta na drodze nr 3562W,
Część II: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Chlewiskach na ul. Szkolnej na drodze nr 4004W,
Część III: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jastrzębiu na drodze nr 4013W,
Część IV: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mirowie Starym na drodze nr 4015W,
Część V: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Majdowie na drodze nr 4018W.

artykuł nr 4

„Przebudowa dróg powiatowych” w tym: Część 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży- budowa chodnika. Część 2 Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie- Omięcin- Koryciska odcinek w Zaborowiu. Część 3 Przebudowa drogi powiatowej Mniszek - Krzcięcin - Szydłowiec, odcinek w miejscowości Krzcięcin.

artykuł nr 5

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec - Mirów Nowy - gr. woj.”