artykuł nr 1

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-252aef66-7700-11ee-9aa3-96d3b4440790

artykuł nr 2

Budowa zaplecza sportowego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c2fe8eee-7304-11ee-9aa3-96d3b4440790

artykuł nr 3

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec - Majdów granica województwa mazowieckiego z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od km 1 + 329 do km 3 + 120

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d92b27be-699d-11ee-9aa3-96d3b4440790

artykuł nr 4

Budowa zaplecza sportowego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-69e8dd02-585f-11ee-9aa3-96d3b4440790

artykuł nr 5

Remont drogi powiatowej nr 4001 W w miejscowości Ostałów

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ad4eb34-53c3-11ee-9aa3-96d3b4440790