artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących rozbudowę budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego - etap I

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących rozbudowę budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – etap I.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty na rozbudowę budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego - etap I

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty na rozbudowę budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – etap I.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostarczenie "koparko- ładowarki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostarczenie "koparko- ładowarki"

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawcy na dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawcy na dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf458 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawcy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Jastrząb - Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawcy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Jastrząb – Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf478 KB