artykuł nr 21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 4003W Szydłowiec - Antoniów - gr. woj.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 4003W Szydłowiec - Antoniów - gr. woj.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf353 KB
artykuł nr 22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Przychodni Rejonowej w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego przy ul. Staszica; na działkach nr ewid. gruntów 5758/1, 5758/2, 5759/107, 5759/108

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Przychodni Rejonowej w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego przy ul. Staszica; na działkach nr ewid. gruntów 5758/1, 5758/2, 5759/107, 5759/108.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf66 KB
artykuł nr 23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf467 KB