artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej na potrzeby Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej na potrzeby Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy na budowę szybu windy wraz z dostawą i montażem windy wewnętrznej, budowa schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem podnośnika śrubowego wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem, przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy na budowę szybu windy wraz z dostawą i montażem windy wewnętrznej, budowa schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem podnośnika śrubowego wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem, przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty na dostawę mebli, sprzętu AGD i innego wyposażenia wnętrz dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w Łaziskach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty na dostawę mebli, sprzętu AGD i innego wyposażenia wnętrz dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w Łaziskach