artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy na dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Powiatu Szydłowieckiego do Szkół Specjalnych w Szydłowcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy na dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Powiatu Szydłowieckiego do Szkół Specjalnych w Szydłowcu.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf124 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania na świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach zimowych : 2014/2015 ; 2015/2016 ; 2016/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania na świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach zimowych : 2014/2015 ; 2015/2016 ; 2016/2017.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych