artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Załączniki:
Ogłoszenie393 KB
artykuł nr 2

Remont drogi powiatowej Ostałów - Ostałówek - Krzcięcin odc. Ostałówek - Krzcięcin

Remont drogi powiatowej Ostałów – Ostałówek - Krzcięcin odc. Ostałówek - Krzcięcin.

artykuł nr 3

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych.

artykuł nr 4

Przebudowa drogi powiatowej Dobrut-Śniadków-Lipienice w m. Lipienice

Przebudowa drogi powiatowej  Dobrut-Śniadków-Lipienice w m. Lipienice

artykuł nr 5

Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą wojewódzką 727 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4012W Dobrut- Śniadków- Lipienice w m. Dobrut i w m. Lipienice

Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą wojewódzką 727 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4012W Dobrut- Śniadków- Lipienice w m. Dobrut i w m. Lipienice

 

Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015