artykuł nr 1

Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec - Mirów N. - gr woj. na odcinku w m. Bieszków Dolny

Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów N. – gr woj. na odcinku w m. Bieszków Dolny.

UWAGA ! ZMIANA SIWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT!

 

artykuł nr 2

Odbudowa drogi powiatowej nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży na odcinku od km 4+270 do km 5+870 o długości 1,6 km wraz z przepustem w km 5+385

Odbudowa drogi powiatowej nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży na odcinku od km 4+270 do km 5+870 o długości 1,6 km wraz z przepustem w km 5+385.

artykuł nr 3

Zadanie I. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 1; Zadanie II. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 2; Zadanie III. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 3

Zadanie I. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 1
Zadanie II. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr
Zadanie III. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 3

artykuł nr 4

Zadanie I. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul. Kolejowa-Folwarczna z ul. Kościuszki w Szydłowcu) wraz z przebudową układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu - etap II; Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Antoniów -gr. woj.; Zadanie III. Przebudowa drogi powiatowej nr 3562W Mniszek -Łaziska-Orońsko (ul. Brandta) - I etap; Zadanie IV. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały -gr. woj. Odcinek Zbijów Duży-Zbijów Mały

Zadanie I. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul. Kolejowa-Folwarczna z ul. Kościuszki w Szydłowcu) wraz z przebudową układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu – etap II

Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Antoniów - gr. woj.

Zadanie III. Przebudowa drogi powiatowej nr 3562W Mniszek - Łaziska-Orońsko (ul. Brandta) – I etap

Zadanie IV. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały - gr. woj. Odcinek Zbijów Duży-Zbijów Mały

artykuł nr 5

Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 78

Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 78.

Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015