artykuł nr 1

Dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

artykuł nr 2

Dostawę mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Dostawę mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

artykuł nr 3

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

artykuł nr 4

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

artykuł nr 5

Dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.