artykuł nr 1

Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich

Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich
pl. Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
tel. 48 617 70 20, 48 617 70 22, 48 617 70 25
II piętro, pokój nr 206Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, realizuje zadania dotyczące problematyki prawno – administracyjnej, wojskowej i nadzoru nad stowarzyszeniami.
Poniżej znajduje się spis spraw jakie możesz załatwić w Wydziale.