artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

1. SKOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU


2. Nazwa wydziału:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

3. Podstawa prawna:

  1. Art. 28b ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276)
  2. §5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21.10.2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowa baza GESUT (Dz.U.2015.1938)

4. Wymagane dokumenty:

  • wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
  • minimum 2 egzemplarze PLANU SYTUACYJNEGO z propozycją usytuowania
  • nośnik cyfrowy (płyta CD) z plikiem tekstowym bądź plikiem dxf zawierającym wykaz wsp. pkt. charakterystycznych projektowanej sieci

5. Opłaty:

  • za sieć – 150 zł
  • za przyłącze – 105 zł

UWAGA !!!

Wpłaty należy uiszczać po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty administracyjnej wygenerowanego po zarejestrowaniu wniosku.

Forma wnoszenia opłaty:
- Wpłata w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu (gotówka/karta):

  • Kościuszki 170
  • Pl. Marii Konopnickiej 7

- Przelew na konto:

  PEKAO S.A. O/SZYDŁOWIEC

04 1240 5703 1111 0010 7164 5321
 

6. Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zapłaty

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (II piętro)
tel. 486177000 w. 16

8. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

9. Dodatkowe informacje:
Brak