artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU

2. Nazwa wydziału:
Wydział Budownictwa i Architektury

3. Podstawa prawna:
• art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892).

4. Wymagane dokumenty:
• wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu,
do którego należy dołączyć 2 egz. zawierające:

• inwentaryzację lokalu na rzucie danej kondygnacji, wykonaną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
• wyrys z operatu ewidencyjnego z naniesionym usytuowaniem lokalu,
• upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

5. Opłaty:
• zaświadczenie - 17,00 zł
- lokale mieszkalne – zwolnione z opłaty

Forma wnoszenia opłaty:
- opłata podlega wpłacie w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu pl.M. Konopnickiej 7.

6. Termin załatwienia sprawy:
• nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku;

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (I piętro)
tel. 486177000 w. 40, 41, 42

8. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

9. Dodatkowe informacje:
Brak.

10. Załączniki:
• wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.