artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH.

2. Nazwa wydziału:

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu.

3. Podstawa prawna:
Art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. Nr 25, poz. 113 z 1996 r. ze zmianami ) oraz wniosek Komitetu Założycielskiego.

4. Wymagane dokumenty:
• Wniosek o wpisanie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
• Protokół z zebrania organizacyjnego członków uczniowskiego klubu sportowego,
• Lista obecności na zebraniu organizacyjnym członków uczniowskiego klubu sportowego,
• Uchwała w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego,
• Lista założycieli,
• Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu,
• Uchwała w sprawie utworzenia UKS,
• Uchwała w sprawie wyboru Zarządu Klubu UKS,
• Statut UKS.

5. Opłaty:
Znak skarbowy.

6. Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc od złożenia wniosku.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu,
III piętro, pokój 42, tel. 486177000 w.60, 61, 62

8. Tryb odwoławczy:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki – w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.