artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

1. WYDAWANIE DZIENNIKÓW BUDOWY

2. Nazwa wydziału:
Wydział Budownictwa i Architektury

3. Podstawa prawna:
• art.45 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).

4. Wymagane dokumenty:
• wniosek o wydanie dziennika budowy zawierający;
• upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

5. Opłaty:
• za dziennik budowy D3 – 10zł
• za dziennik budowy DB1 – 15zł

Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
- opłata podlega wpłacie w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7.

6. Termin załatwienia sprawy:
• nie później niż w terminie 3 dni od daty wpływu wniosku.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (I piętro)
tel. 486177000 w. 40, 41, 42

8. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

9. Dodatkowe informacje:
Brak.

10. Załączniki:
• wniosek o wydanie dziennika budowy.