artykuł nr 1

Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg obejmująca rok 2018

Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek obejmująca rok 2018.
 

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2017 poz.978.), została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I, II, III i IV kwartał 2018 r.

I. W pierwszym kwartale 2018 roku do organu nadzorującego nie wpłynęła żadna skarga na ośrodek szkolenia kierowców.

II. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, Wrocławiu, Tarnowie, Łomży, Olsztynie i Lublinie.

artykuł nr 2

Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg obejmująca rok 2017

Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek obejmująca rok 2017.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2016 poz.627.), została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I, II i III i IV kwartał 2017 r.

I. W pierwszym, drugim, trzecim i czwartym kwartale 2017 roku do organu nadzorującego nie wpłynęła żadna skarga na ośrodek szkolenia kierowców.

II. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, Gorzowie Wielkopolskim, Gorzowie Wlkp., Koninie, Bydgoszczy, Siedlcach, Łomży.

artykuł nr 3

Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg obejmująca rok 2016

Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek obejmująca rok 2016.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2016 poz.627.), została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I, II, III i IV kwartał 2016 r.

I. W 2016 roku do organu nadzorującego nie wpłynęła żadna skarga na ośrodek szkolenia kierowców.

II. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu i z Warszawy.

artykuł nr 4

Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg obejmująca rok 2015

Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek obejmująca rok 2015.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zm.), została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I i II półrocze 2015 r.

I. W pierwszym i drugim półroczu 2015 roku do organu nadzorującego nie wpłynęła żadna skarga na ośrodek szkolenia kierowców.

II. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, z następujących miast: Radom, Warszawa, Łomża.

artykuł nr 5

Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg obejmująca rok 2014

Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek obejmująca rok 2014.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zm.), została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I i II półrocze 2014 r.

I. W pierwszym i drugim półroczu 2014 roku do organu nadzorującego nie wpłynęła żadna skarga na ośrodek szkolenia kierowców.

II. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, z następujących miast: Radom, Zielona Góra, Ostrołęka.

Dostępne kategorie:
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Wymiana praw jazdy
Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy
Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy
Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
Rejestracja pojazdu
Czasowa rejestracja pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne
Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy
Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg