Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna30699
   Dane podstawowe211013
   Godziny urzędowania10492
   Wydziały i Biura Starostwa24473
     Kancelaria Starosty1922
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich4016
     Biuro Rady3065
     Wydział Finansowy2988
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury3051
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu3699
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych1540
     Wydział Budownictwa i Architektury5505
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości7870
     Wydział Komunikacji i Transportu9108
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa3903
     Biuro Prawne2164
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów2158
   Komunikaty/Ogłoszenia20439
     Rok 202180
     Rok 20203976
     Rok 20194014
     Rok 20183737
     Rok 20174335
     Rok 20163509
     Rok 20154574
     Rok 20144573
     Rok 20133050
     Rok 20125828
     Rok 20115110
     Rok 20104840
     Rok 20097415
     Rok 200815490
     Rok 200712318
     Rok 200621434
     Rok 20052481
   Informacje o zgłoszeniach budowy3784
     Rok 202126
     Rok 2020639
     Rok 2019822
     Rok 20181093
     Rok 20171007
     Rok 20161063
     Rok 2015971
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami1572
     Rok 20216
     Rok 202048
     Rok 201927
     Rok 2018380
     Rok 2017487
     Rok 2016590
     Rok 2012 - 2015533
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy38573
     Rok 2021191
     Rok 20203549
Organy
   Starosta9525
     Kompetencje4532
     Kontakt2189
     Dyżury2040
     Zarządzenia3102
   Wicestarosta6770
   Sekretarz Powiatu5574
   Skarbnik Powiatu5406
   Rada Powiatu9567
     Skład Rady Powiatu5613
     Kompetencje i tryb działania2692
     Sesje2662
    ›    Planowane - harmonogram roczny3112
    ›    Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo 2271
    ›    Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu2911
     Uchwały Rady Powiatu2718
     Imienne wykazy głosowań radnych719
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu2176
     Interpelacje i zapytania radnych694
    ›    Kadencja 2018 - 20232699
     Kluby radnych264
    ›    Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości273
     Dyżury radnych2116
     Kontakt z radnymi2245
   Zarząd Powiatu6907
     Skład Zarządu2807
     Kompetencje i tryb działania1869
     Uchwały Zarządu Powiatu2559
     Raport o stanie powiatu269
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2018 r.241
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2019 r.12
   Komisje Rady5028
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa1718
    ›    Skład osobowy1687
    ›    Plan pracy1551
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny1672
    ›    Skład osobowy1554
    ›    Plan pracy1650
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa1755
    ›    Skład osobowy1585
    ›    Plan pracy1526
     Komisja Rewizyjna1608
    ›    Skład osobowy1517
    ›    Plan pracy1405
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji214
    ›    Skład osobowy258
    ›    Plan pracy178
Prawo Lokalne
   Statut7798
   Regulamin10805
   Uchwały Rady Powiatu9466
     Rok 202154
     Rok 2020856
     Rok 20193289
     Rok 20183233
     Rok 20173333
     Rok 20163043
     Rok 20153428
     Rok 20141257
    ›    I kwartał1601
    ›    II kwartał1867
    ›    III kwartał1285
    ›    IV kwartał2469
     Rok 20131174
    ›    I kwartał2348
    ›    II kwartał2325
    ›    III kwartał1234
    ›    IV kwartał2145
     Rok 20121528
    ›    I kwartał3161
    ›    II kwartał2984
    ›    III kwartał1641
    ›    IV kwartał3096
     Rok 20111525
    ›    I kwartał3625
    ›    II kwartał2934
    ›    III kwartał1269
    ›    IV kwartał4312
     Rok 20101334
    ›    I kwartał2729
    ›    II kwartał3895
    ›    III kwartał1753
    ›    IV kwartał3491
     Rok 20091276
    ›    I kwartał2112
    ›    II kwartał2972
    ›    III kwartał1978
    ›    IV kwartał3321
     Rok 20081315
    ›    I kwartał1798
    ›    II kwartał4199
    ›    III kwartał1580
    ›    IV kwartał3275
     Rok 20071442
    ›    I kwartał1961
    ›    II kwartał2896
    ›    III kwartał1746
    ›    IV kwartał2425
     Rok 20061580
    ›    I kwartał3332
    ›    II kwartał2258
    ›    III kwartał1956
    ›    IV kwartał4033
     Rok 20051427
    ›    I kwartał2794
    ›    II kwartał3547
    ›    III kwartał2399
    ›    IV kwartał2616
     Rok 20041425
    ›    I kwartał2733
    ›    II kwatał5018
    ›    III kwartał2631
    ›    IV kwartał2829
     Rok 20031364
    ›    I Kwartał2620
    ›    II Kwartał3232
    ›    III Kwartał2327
    ›    IV Kwartał3643
     Rok 20021310
    ›    IV Kwartał2915
   Uchwały Zarządu Powiatu7846
     Rok 202121
     Rok 2020810
     Rok 20192581
     Rok 20182032
     Rok 20172192
     Rok 20161968
     Rok 20152238
     Rok 20143666
     Rok 20135091
     Rok 20125994
     Rok 20117326
   Zarządzenia Starosty4824
     Rok 202120
     Rok 2020753
     Rok 20194602
     Rok 20182089
     Rok 20172665
     Rok 20161864
     Rok 20152306
     Rok 20143294
     Rok 20133615
     Rok 20124641
     Rok 20116271
     Rok 20103623
     Rok 20095631
     Rok 20084278
     Rok 20075065
     Rok 20064284
     Rok 20052956
     Rok 20045026
     Rok 20034247
     Rok 20024212
     Rok 20013289
   Programy i strategie515
     Strategia Rozwoju Powiatu8103
     Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami5734
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy2335
     Rok 20121168
   Finanse Powiatu4815
     Finanse 2020234
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej172
    ›    Bilanse jednostek budżetowych122
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu8
    ›    Uchwała budżetowa na rok 202016
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 202511
     Finanse 2019438
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2019542
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025211
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej178
    ›    Bilanse jednostek budżetowych277
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu272
     Finanse 2018414
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu426
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018349
     Finanse 2017440
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017578
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu430
     Finanse 2016703
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016551
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.569
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu810
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015486
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki544
     Finanse 2015843
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015826
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020696
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu753
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej590
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014561
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki604
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015627
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020620
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki723
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014663
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20131013
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu671
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019731
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok617
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013602
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu1218
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017953
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20121368
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu911
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową986
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011954
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011807
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ856
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012544
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok682
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu1276
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20111425
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych909
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20101306
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20091097
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne998
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2008992
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008794
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne820
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20071323
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu927
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu936
    ›    Sprawozdanie o stanie należności945
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie996
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań1004
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20061400
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu939
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu891
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006893
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20051530
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20041250
    ›    Uchwała budżetowa na rok 20032275
   Majątek Powiatu4055
     Informacja o mieniu powiatu2203
     Informacja o długu publicznym1701
Zamówienia Publiczne / Oferty
   Roczny plan zamówień publicznych2265
   Ogłoszenia przetargów 2021350
   Ogłoszenia przetargów 2020 - 201933646
   Zapytania ofertowe / Dotacje81
   Archiwum3408
    ›    Rok 201580620
    ›    Rok 201631335
    ›    Rok 201711014
     Przetargi1006
    ›    Rok 201821123
    ›    Rok 20066676
    ›    Rok 20077532
    ›    Rok 20084993
    ›    Rok 20093733
    ›    Rok 20104958
    ›    Rok 20115237
    ›    Rok 20125235
    ›    Rok 20133923
    ›    Rok 20143803
     Zapytania ofertowe / Dotacje15104
    ›    Rok 201511836
    ›    Rok 201626269
    ›    Rok 201717212
    ›    Rok 201818407
    ›    Rok 2020 - 201934019
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw11652
     Budownictwo7037
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę9002
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę2144
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu1734
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora2385
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę2745
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont10954
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy4469
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej818
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości457
     Komunikacja i transport9092
    ›    Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie9338
    ›    Wymiana praw jazdy4812
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy2901
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy1923
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy2385
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy2004
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców1516
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów1784
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów1618
    ›    Rejestracja pojazdu20002
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu2533
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu5381
    ›    Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu4222
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika8846
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej3550
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu1774
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne45672
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym2191
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego1618
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy2665
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy2801
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy2364
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg2125
    ›    Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym406
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport2286
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu5476
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej1770
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek1269
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych1441
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej1388
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego1591
     Ochrona środowiska3272
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza1424
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami1745
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż5058
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska1627
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych1399
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1383
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1355
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia1688
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna”1605
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa1411
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców1428
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie1325
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa1391
     Sprawy obywatelskie i współpraca z organizacjami pozarządowymi2596
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku1529
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych2931
    ›    Wydanie zaświadczenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych166
    ›    Wykreślenie stowarzyszenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych145
     Geodezja15560
    ›    Wydawanie wypisów / wypisów i wyrysów / wyrysów z ewidencji gruntów i budynków3547
    ›    Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego3398
    ›    Skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu573
    ›    Postępowanie administracyjne w zakresie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków911
    ›    Wydanie aktu własności ziemi488
    ›    Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (ochrona gruntów rolnych)344
    ›    Rekultywacja gruntów200
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)10232
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania4083
   Stan Twojej Sprawy3852
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek5003
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej2166
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne1890
   Ogłoszenia1018
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu szydłowieckiego421
   Archiwum407
     Rok 2018488
     Rok 20171339
Wybory samorządowe
   Wybory 20181442
     WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa261
     WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego601
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.286
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.288
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury862
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu509
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.198
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu431
     Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej264
     Kalendarz wyborczy483
   Wybory 20142231
   Wybory 20103323
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury1804
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu1528
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych7568
     Komunikaty/Ogłoszenia292
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg1374
     Wnioski do pobrania4689
     Ogłoszenia o naborze608
     Sprawozdania finansowe281
     Petycje203
     Klauzula informacyjna143
     Deklaracja dostępności40
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"9537
     Ogólna charakterystyka Domu2030
     Podstawy prawne1995
     Zasady organizacyjne1972
     Charakterystyka świadczonych usług238
     Tryb kierowania i odpłatność za pobyt w DPS "DK" w Łaziskach404
     Aktualności437
     Zamówienia publiczne120830
     Tablica ogłoszeń1837
     Sprawozdania272
     Klauzula informacyjna289
     Deklaracja dostępności44
     Redakcja Biuletynu452
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach4101
     Statut924
     Klauzula informacyjna286
     Deklaracja dostępności26
     Sprawozdania202
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie13756
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne7113
     Struktura1799
     Klauzula informacyjna492
     Deklaracja dostępności36
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON4507
     Zamówienia publiczne45151
     Ogłoszenia o naborze2895
     Sprawozdania finansowe248
     Petycje379
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu39754
     Dane podstawowe4144
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja2850
    ›    Zadania i status prawny1763
     Struktura Urzędu3189
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna1675
     Majątek jednostki1181
    ›    Bilans jednostki1331
     Powiatowa Rada Rynku Pracy2323
     Kontrole1317
    ›    Kontrola Zarządcza1349
    ›    Kontrole zewnętrzne1089
    ›    Kontrole wewnętrzne1193
     Aktualności5820
    ›    Ogłoszenia42354
    ›    Przetargi8258
     Prawo pracy2312
     Informacje dla bezrobotnych1616
    ›    Uprawnienia i obowiązki2044
    ›    Terminy wypłaty świadczeń1872
    ›    Informacje dla poszukujących pracy1137
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej1306
    ›    Klub Pracy1186
    ›    Instrumenty Rynku Pracy2615
    ›    Usługi Rynku Pracy2144
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki1170
    ›    Elektroniczna rejestracja1772
     Informacje dla pracodawców1281
    ›    Instrumenty Rynku Pracy3356
    ›    Usługi Rynku Pracy1638
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji19078
     PFRON4000
     Europejski Fundusz Społeczny1418
    ›    Projekty w realizacji1474
    ›    Projekty zakończone1451
    ›    Ewaluacja projektu1169
     Oferty pracy3880
     Statystyka2331
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP1996
     Ochrona danych osobowych655
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej465
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu.434
     Petycje168
     Redakcja Biuletynu686
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 6448
     Zakres obowiązków i kompetencje3794
     Statut1573
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci1026
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego997
     Ogłoszenia o naborze576
     Klauzula informacyjna283
     Sprawozdania finansowe214
     Petycje132
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza5215
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza1281
     Tablica ogłoszeń28384
     Sprawozdania finansowe jednostki336
     Klauzula informacyjna280
Inne
   Oświadczenia majątkowe22250
    ›    Radni1776
    ›    Członkowie Zarządu1250
    ›    Skarbnik1125
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1447
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty2258
    ›    Radni1233
    ›    Członkowie Zarządu1153
    ›    Skarbnik1027
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1229
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1314
    ›    Radni1073
    ›    Członkowie Zarządu942
    ›    Skarbnik884
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1022
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty900
    ›    Radni1636
    ›    Starosta1256
    ›    Skarbnik950
    ›    Sekretarz938
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1333
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1253
    ›    Radni1029
    ›    Starosta914
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1009
    ›    Sekretarz882
    ›    Skarbnik829
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1022
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1125
    ›    Skarbnik809
    ›    Sekretarz846
    ›    Radni994
    ›    Starosta1028
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1233
    ›    Radni1244
    ›    Starosta960
    ›    Sekretarz927
    ›    Skarbnik862
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1138
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1009
    ›    Radni3475
    ›    Skarbnik903
    ›    Sekretarz953
    ›    Starosta1793
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1375
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1769
    ›    Skarbnik957
    ›    Sekretarz1004
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1432
    ›    Starosta1023
    ›    Radni1372
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1377
    ›    Radni1354
    ›    Starosta1090
    ›    Sekretarz919
    ›    Skarbnik967
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1572
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1200
     Rok 20131756
    ›    Radni1325
    ›    Starosta1098
    ›    Sekretarz870
    ›    Skarbnik816
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1326
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1185
     Rok 20142954
    ›    Radni2643
    ›    Starosta1255
    ›    Sekretarz682
    ›    Skarbnik708
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu981
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty922
     Rok 20151957
    ›    Starosta889
    ›    Sekretarz1315
    ›    Skarbnik767
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1286
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1386
    ›    Radni1701
     Rok 20161714
    ›    Radni1306
    ›    Starosta670
    ›    Wicestarosta465
    ›    Sekretarz424
    ›    Skarbnik472
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1318
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1221
     Rok 20171982
    ›    Radni1981
    ›    Starosta588
    ›    Wicestarosta496
    ›    Sekretarz Powiatu639
    ›    Skarbnik Powiatu488
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1552
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1453
     Rok 20181972
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty1405
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu1390
    ›    Radni945
    ›    Skarbnik Powiatu165
    ›    Sekretarz Powiatu195
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu980
    ›    Sekretarz Powiatu498
     Rok 20191460
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty970
    ›    Skarbnik Powiatu124
    ›    Radni634
   Kontrole444
     Rok 20216
     Rok 2020133
     Rok 2019265
     Rok 2018186
   Jednostki Organizacyjne8126
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza3436
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza1691
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza5386
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza2338
     Zarząd Dróg Powiatowych12563
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych2384
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych2726
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna3013
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej1897
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"6185
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"1586
     Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach3068
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach913
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej2845
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej3297
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie2998
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie1658
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie2621
     Powiatowy Urząd Pracy2490
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy3576
     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej2667
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej4558
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego2926
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego2052
     Powiatowa Biblioteka Publiczna1901
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej1813
   Powiatowe służby, inspekcje i straże8233
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu6576
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu6148
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu4824
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku3055
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego9370
   Organizacje pozarządowe-NGO2636
     Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego4439
    ›    Związek Powiatów Polskich1497
     Związki członkowskie460
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy713
   Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie2180
   Petycje636
     Rok 20219
     Rok 202083
     Rok 2019311
     Rok 2018264
   Rejestry, ewidencje i archiwa6040
     Biuro Rady Powiatu1728
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich1782
     Wydział Budownictwa i Architektury2133
     Wydział Komunikacji i Transportu2060
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu1567
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa2309
     Archiwum Zakładowe3587
   Klauzula informacyjna566
   Redakcja Biuletynu4286
Łączna liczba odwiedzin:2489598