artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 czerwca 2020r. znak:WA.RUZ.4210.82m.2020.JSM o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pani Renaty Bąk -Jaroszek działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Krzyżanowski Partners Sp. z o. o. z siedzibą w Pionkach, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. ujęcia wód podziemnych na dz. o nr. ew. 256 w miejscowości Omięcin oraz na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z utworów jurajskich ze studni o głębokości 80m, zlokalizowanej na w/w działce na cele zaopatrzenia w wodę dla planowanej fermy drobiu zlokalizowanej na działkach o nr ew. 255, 256, 257, 258 - obr. Omięcin, gmina Szydłowiec - obszar wiejski, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 czerwca 2020r. znak:WA.RUZ.4210.82m.2020.JSM o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pani Renaty Bąk -Jaroszek działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Krzyżanowski Partners Sp. z o. o. z siedzibą w Pionkach, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. ujęcia wód podziemnych na dz. o nr. ew. 256 w miejscowości Omięcin oraz na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z utworów jurajskich ze studni o głębokości 80m, zlokalizowanej na w/w działce na cele zaopatrzenia w wodę dla planowanej fermy drobiu zlokalizowanej na działkach o nr ew. 255, 256, 257, 258 - obr. Omięcin, gmina Szydłowiec - obszar wiejski, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie.

Załączniki:
zawiadomienie.pdf272 KB