artykuł nr 1

Informacja w sprawie zużytych składników majątku ruchomego