artykuł nr 1

Imienne wykazy z głosowań radnych podczas VIII sesji Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26.09.2019 r.