artykuł nr 1

Imienne wykazy z głosowań radnych podczas XV sesji Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23.06.2020 r.