artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIV/180/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.