artykuł nr 1

Petycja do rad gmin, powiatów, sejmików województw, mediów i organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Petycja do rad gmin, powiatów, sejmików województw, mediów i organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Załączniki:
Petycja473 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018