artykuł nr 1

Zakup karetki dla zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Szydłowcu, ul. Staszica 4