Komórki organizacyjne Starostwa prowadzą sprawy związane z realizacjią zadań wynikacjących z kompetencji Rady, Zarządu i Starosty.