główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2019-12-06 13:50
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wykonanie: Magdalena Górnik
Data: 2019-12-06 13:50
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wykonanie: Magdalena Górnik
Data: 2019-12-06 13:49
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wykonanie: Magdalena Górnik
Data: 2019-12-06 13:48
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wykonanie: Magdalena Górnik
Data: 2019-12-06 13:47
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wykonanie: Magdalena Górnik
Data: 2019-12-06 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-12-06 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-12-06 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-12-06 12:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-12-06 12:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-12-06 12:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-12-06 12:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-12-06 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-12-06 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-12-06 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-12-06 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-12-06 12:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-12-06 12:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-12-06 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-12-06 12:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/74/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-12-06 12:36
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Zarząd Dróg Powiatowych » Komunikaty/Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dla zainteresowanych udostępnieniem kanałów technologicznych dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3556W, relacji Wierzbica - Zbijów - gr. woj. (Grzybowa Góra), na odcinku od km 3+961,20 do km 6+774,0 wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2019-12-06 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/74/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-12-06 12:36
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Zarząd Dróg Powiatowych » Komunikaty/Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dla zainteresowanych udostępnieniem kanałów technologicznych dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3556W, relacji Wierzbica - Zbijów - gr. woj. (Grzybowa Góra), na odcinku od km 3+961,20 do km 6+774,0 wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2019-12-06 12:35
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/74/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 18 listopada 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-12-06 12:34
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Zarząd Dróg Powiatowych » Komunikaty/Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dla zainteresowanych udostępnieniem kanałów technologicznych dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4022W, relacji Łaziska - Zdziechów - Szydłowiec, na odcinku od km 7+049,0 do km 11+350,0 wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2019-12-06 12:33
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Zarząd Dróg Powiatowych » Komunikaty/Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dla zainteresowanych udostępnieniem kanałów technologicznych dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4022W, relacji Łaziska - Zdziechów - Szydłowiec, na odcinku od km 7+049,0 do km 11+350,0 wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2019-12-06 12:31
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Zarząd Dróg Powiatowych » Komunikaty/Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dla zainteresowanych udostępnieniem kanałów technologicznych dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4015W, relacji Szydłowiec - Mirów N. - gr. województwa, na odcinku od km 14+838,22 do km 16+485,00 wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2019-12-06 12:31
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Zarząd Dróg Powiatowych » Komunikaty/Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dla zainteresowanych udostępnieniem kanałów technologicznych dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4015W, relacji Szydłowiec - Mirów N. - gr. województwa, na odcinku od km 14+838,22 do km 16+485,00 wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2019-12-06 08:54
Dział: Inne » Petycje » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja do Rad Gmin, Powiatów i Województw w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2019-12-06 08:53
Dział: Inne » Petycje » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja do Rad Gmin, Powiatów i Województw w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Wykonanie: Wojciech Burski