główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-01-21 13:39
Dział: Nieodpłatna pomoc prawna » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2020-01-17 15:33
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2020-01-17 15:33
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2020-01-17 15:26
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2020-01-17 14:19
Dział: Organy » Rada Powiatu » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja w sprawie remontów dróg powiatowych w 2020 r.
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-01-17 11:45
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udostępnienia nieruchomości położonej w m. Chlewiska, oznaczonej jako działka nr ew. 2021 o pow. 0.5600 ha
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-01-17 11:45
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udostępnienia nieruchomości położonej w m. Chlewiska, oznaczonej jako działka nr ew. 2021 o pow. 0.5600 ha
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-01-17 11:41
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego udostępnienia nieruchomości położonej w m. Wola Korzeniowa, oznaczonej jako działka nr ew. 554 o pow. 0.2300 ha
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-01-16 12:26
Dział: Organy » Rada Powiatu » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja w sprawie zainstalowania dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-01-16 12:26
Dział: Organy » Rada Powiatu » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacja w sprawie zainstalowania dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-01-16 12:24
Dział: Organy » Rada Powiatu » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja w sprawie budowy obwodnicy północnej w Szydłowcu - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 727
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-01-16 12:23
Dział: Organy » Rada Powiatu » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacja w sprawie budowy obwodnicy północnej w Szydłowcu - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 727
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-01-16 11:41
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" » Zamówienia publiczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30000 euro na 2020 rok
Wykonanie: Magdalena Górnik
Data: 2020-01-16 11:40
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" » Zamówienia publiczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30000 euro na 2020 rok
Wykonanie: Magdalena Górnik
Data: 2020-01-16 10:05
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu » Kontrole » Kontrola Zarządcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola Zarządcza
Wykonanie: Dominik Gwarek
Data: 2020-01-15 11:43
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udostępnienia nieruchomości położonej w m. Wola Korzeniowa, oznaczonej jako działka nr ew. 554 o pow. 0.2300 ha
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-01-15 11:43
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udostępnienia nieruchomości położonej w m. Wola Korzeniowa, oznaczonej jako działka nr ew. 554 o pow. 0.2300 ha
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-01-15 11:40
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udostępnienia nieruchomości położonej w m. Bąków, oznaczonej jako działka nr ew. 43 o pow. 0.6800 ha
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-01-15 11:39
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udostępnienia nieruchomości położonej w m. Bąków, oznaczonej jako działka nr ew. 43 o pow. 0.6800 ha
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-01-15 09:31
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Zarząd Dróg Powiatowych » Klauzula informacyjna
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-01-15 07:55
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu » Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji
Opis zmian: dodanie artykułu: Grudzień 2019
Wykonanie: Dominik Gwarek
Data: 2020-01-15 07:53
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu » Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji
Opis zmian: dodanie artykułu: Listopad 2019
Wykonanie: Dominik Gwarek
Data: 2020-01-15 07:51
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu » Kontrole » Kontrola Zarządcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola Zarządcza
Wykonanie: Dominik Gwarek
Data: 2020-01-14 12:57
Dział: Urząd » Informacje o zgłoszeniach budowy » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2020-01-13 13:26
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wykonanie: Magdalena Górnik
Data: 2020-01-10 11:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2020-01-10 11:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2020-01-10 11:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2020-01-10 11:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2020-01-10 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch