główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2019-11-08 10:20
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu » Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Październik 2019
Wykonanie: Dominik Gwarek
Data: 2019-11-08 10:19
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu » Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji
Opis zmian: dodanie artykułu: Październik 2019
Wykonanie: Dominik Gwarek
Data: 2019-11-08 10:15
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu » Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wrzesień 2019
Wykonanie: Dominik Gwarek
Data: 2019-11-08 10:13
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu » Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji
Opis zmian: dodanie artykułu: Wrzesień 2019
Wykonanie: Dominik Gwarek
Data: 2019-11-07 08:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załacznika
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2019-11-07 08:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Powiatu » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załacznik
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2019-11-06 14:01
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2019-11-06 13:58
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2019-11-05 14:45
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 października 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-11-05 14:44
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 października 2019 r.
Wykonanie: Krzysztof Głuch
Data: 2019-11-05 12:20
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o jakości wody
Wykonanie: Magdalena Górnik
Data: 2019-11-05 12:19
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" » Tablica ogłoszeń
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o jakości wody
Wykonanie: Magdalena Górnik
Data: 2019-11-04 15:04
Dział: Organy » Rada Powiatu » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja w sprawie postawienia znaków drogowych przy drodze powiatowej Orońsko - Ruda Wielka nr 4011W w obszarze ul. Wierzbickiej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik: Odpowiedź.pdf
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2019-11-04 15:03
Dział: Organy » Rada Powiatu » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicznego na drogach dojazdowych do węzłów komunikacyjnych Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Północ.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik: Odpowiedź.pdf
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2019-10-31 13:09
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych od Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Wykonanie: Dominik Gwarek
Data: 2019-10-31 12:01
Dział: Inne » Kontrole » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola prawidłowości zmiany klasyfikacji gruntów o charakterze rolnym na grunty przeznaczone przez wydobycie złóż kopalin.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załacznik
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2019-10-31 11:59
Dział: Inne » Kontrole » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontrola prawidłowości zmiany klasyfikacji gruntów o charakterze rolnym na grunty przeznaczone przez wydobycie złóż kopalin
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2019-10-31 11:28
Dział: Inne » Kontrole » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola ilości złożonych wniosków, udzielonych dotacji i ich rozliczenie w dziale 926-kultura fizyczna za rok 2018.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2019-10-31 11:26
Dział: Inne » Kontrole » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontrola ilości złożonych wniosków, udzielnych dotacji i ich rozliczenie w dziale 926-kultura fizyczna za rok 2018
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2019-10-31 09:25
Dział: Inne » Kontrole » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. w zakresie realizacji nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa-teren gminy Orońsko.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2019-10-31 09:24
Dział: Inne » Kontrole » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. w zakresie realizacji nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa-teren gminy Orońsko.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2019-10-31 08:33
Dział: Inne » Kontrole » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. w zakresie realizacji nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa-teren gminy Szydłowiec.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2019-10-31 08:31
Dział: Inne » Kontrole » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. w zakresie realizacji nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa-teren gminy Orońsko
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2019-10-31 08:25
Dział: Inne » Kontrole » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. w zakresie realizacji nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2019-10-31 08:24
Dział: Inne » Kontrole » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. w zakresie realizacji nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2019-10-31 08:21
Dział: Inne » Kontrole » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. w zakresie realizacji nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2019-10-31 07:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dotyczące oświadczeń o stanie majątkowym
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2019-10-30 15:21
Dział: Inne » Kontrole » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne dotyczące wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami od 1 stycznia 2018 r. do 1 kwietnia 2019 r. oraz udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, odmowy ich udzielania, zmiany, cofania, stwierdzenia wygaśnięcia oraz przenoszenia koncesji na rzecz innego podmiotu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 1 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2019-10-30 15:12
Dział: Inne » Kontrole » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne dotyczące wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami od 1 stycznia 2018 r. do 1 kwietnia 2019 r. oraz udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, odmowy ich udzielania, zmiany, cofania, stwierdzenia wygaśnięcia oraz przenoszenia koncesji na rzecz innego podmiotu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 1 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2019-10-29 15:06
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.10.2019 r. dot. decyzji znak WA.RUZ.421.157.2019.WC
Wykonanie: Krzysztof Głuch