Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2017-08-22 13:16
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia Przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont obiektu Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Wojciech Burski
2. Data: 2017-08-21 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia Przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja bloku żywieniowego Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Wojciech Burski
3. Data: 2017-08-21 08:37
Dział: Urząd > Komunikaty/Ogłoszenia > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie nr GN.6642.1.616.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 177 w miejscowości Koszorów
Wykonanie: Wojciech Burski
4. Data: 2017-08-21 08:37
Dział: Urząd > Komunikaty/Ogłoszenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie nr GN.6642.1.616.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 177 w miejscowości Koszorów
Wykonanie: Wojciech Burski
5. Data: 2017-08-11 11:47
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia Przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach zimowych : 2017/2018 ; 2018/2019 ; 2019/2020.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Wojciech Burski
6. Data: 2017-08-11 09:18
Dział: Urząd > Informacje o zgłoszeniach budowy > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane.
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano załącznik: Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane
Wykonanie: Wojciech Burski
7. Data: 2017-08-11 08:13
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia Przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zadanie I. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 1.; Zadanie II. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 2.; Zadanie III. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 3.
Wykonanie: Wojciech Burski
8. Data: 2017-08-10 15:30
Dział: Urząd > Komunikaty/Ogłoszenia > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie nr GN.6642.1.1072.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 60 w miejscowości Mirów
Wykonanie: Wojciech Burski
9. Data: 2017-08-10 15:30
Dział: Urząd > Komunikaty/Ogłoszenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie nr GN.6642.1.1072.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 60 w miejscowości Mirów
Wykonanie: Wojciech Burski
10. Data: 2017-08-10 15:24
Dział: Urząd > Komunikaty/Ogłoszenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie nr GN.6642.1.683.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 357/1 i 357/2 w miejscowości Tomaszów
Wykonanie: Wojciech Burski

‹ poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna ›