główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-05-29 14:47
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 879, 881, 792, 880 położonych w miejscowości Stefanków, gmina Chlewiska.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2020-05-29 14:46
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 879, 881, 792, 880 położonych w miejscowości Stefanków, gmina Chlewiska.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2020-05-28 12:56
Dział: Organy » Rada Powiatu » Sesje » Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-05-28 12:54
Dział: Organy » Rada Powiatu » Sesje » Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu
Opis zmian: dodanie artykułu: XIV Sesja Rady Powiatu w Szydłowcu - 28 maja 2020 r.
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-05-28 12:42
Dział: Organy » Rada Powiatu » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Imienne wykazy z głosowań radnych podczas XIV sesji Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28.05.2020 r.
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-05-28 12:42
Dział: Organy » Rada Powiatu » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Imienne wykazy z głosowań radnych podczas XIV sesji Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28.05.2020 r.
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-05-28 12:07
Dział: Organy » Rada Powiatu » Sesje » Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-05-28 10:15
Dział: Organy » Rada Powiatu » Sesje » Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-05-28 09:21
Dział: Organy » Rada Powiatu » Sesje » Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-05-27 15:09
Dział: Organy » Rada Powiatu » Sesje » Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-05-26 15:01
Dział: Nieodpłatna pomoc prawna » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Półtorak
Data: 2020-05-26 14:06
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty » Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont drogi powiatowej Smagów-Ostałów-Krzcięcin odc. w m. Ostałów.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Ewa Kaleta
Data: 2020-05-25 12:33
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Komunikacja i transport » Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KARTA INFORACYJNA.
Dodatkowy opis redaktora: dołączenie pełnomocnictwa
Wykonanie: Grzegorz Misztal
Data: 2020-05-25 12:32
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Komunikacja i transport » Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KARTA INFORMACYJNA.
Dodatkowy opis redaktora: dołączenie pełnomocnictwa
Wykonanie: Grzegorz Misztal
Data: 2020-05-25 12:31
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Komunikacja i transport » Wyrejestrowanie pojazdu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KARTA INFORMACYJNA.
Dodatkowy opis redaktora: dołączenie pełnomocnictwa, usunięcie nieaktualnego wniosku
Wykonanie: Grzegorz Misztal
Data: 2020-05-25 12:30
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Komunikacja i transport » Rejestracja pojazdu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KARTA INFORMACYJNA.
Dodatkowy opis redaktora: dołączenie pełnomocnictwa
Wykonanie: Grzegorz Misztal
Data: 2020-05-21 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty » Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa zatoki postojowej przy ul. Folwarcznej w Szydłowcu droga powiatowa nr 4003W.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika: informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Ewa Kaleta
Data: 2020-05-19 13:46
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie znak GN.6853.15.5.2019/2020 o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego udostępnienia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec, oznaczonej jako działka nr 554 celem rozbiórki istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2020-05-19 13:45
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie znak GN.6853.15.5.2019/2020 o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego udostępnienia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec, oznaczonej jako działka nr 554 celem rozbiórki istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2020-05-19 13:42
Dział: Urząd » Komunikaty/Ogłoszenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie znak GN.6853.9.1.2020 o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego udostępnienia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec, oznaczonej jako działka nr 327/2 i działka nr 328/2 celem rozbiórki istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.
Wykonanie: Monika Bukalska
Data: 2020-05-19 10:07
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty » Zapytania ofertowe / Dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-05-19 10:07
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty » Zapytania ofertowe / Dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-05-19 10:05
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty » Zapytania ofertowe / Dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-05-19 10:04
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty » Zapytania ofertowe / Dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-05-19 10:04
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty » Zapytania ofertowe / Dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-05-19 10:03
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty » Zapytania ofertowe / Dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-05-19 10:02
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty » Zapytania ofertowe / Dotacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Wykonanie: Wojciech Burski
Data: 2020-05-18 08:34
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu » Majątek jednostki » Bilans jednostki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bilans jednostki budżetowej
Wykonanie: Dominik Gwarek
Data: 2020-05-18 08:32
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu » Majątek jednostki » Bilans jednostki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bilans jednostki budżetowej
Wykonanie: Dominik Gwarek
Data: 2020-05-18 08:32
Dział: BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu » Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu » Majątek jednostki » Bilans jednostki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bilans jednostki budżetowej
Wykonanie: Dominik Gwarek